English     español     中文     tiếng việt     Tagalog na wika     한국어     русский язык

皇冠官网


Mục tiêu của PG&E là tiếp tục giảm nguy cơ cháy rừng và giữ an toàn cho các khách hàng và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Tìm hiểu về các biện pháp bảo vệ an toàn của chúng tôi, bao gồm cả ảnh hưởng của sự kiện Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng (PSPS) đối với quý vị.


皇冠官网

皇冠官网


Trước, trong và sau khi cháy rừng皇冠官网

皇冠登录网址

Trước khi xảy ra cháy rừng: Tất cả chúng ta đều cần phải chuẩn bị sẵn sàng皇冠登录地址

Tìm hiểu những việc quý vị có thể làm ngay từ bây giờ để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với nguy cơ cháy rừng ngày càng gia tăng, ngoài ra tìm hiểu xem những việc PG&E đang thực hiện để phòng ngừa và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với cháy rừng. Tham gia một buổi hội thảo trực tuyến về bảo vệ an toàn chống cháy rừng.

皇冠官网注册

Trong khi xảy ra cháy rừng: Nhận tin tức cập nhật皇冠登录地址

Trong khi xảy ra sự cố cháy rừng ảnh hưởng đến dịch vụ của PG&E, quý vị sẽ nhận được tin tức cập nhật nhất. Ngoài ra, sử dụng bản đồ của chúng tôi để biết những khu vực nào bị ảnh hưởng.

皇冠官网地址

Sau khi cháy rừng: Những việc cần làm皇冠登录地址

Tìm hiểu thông tin về cách khôi phục nguồn điện và quy trình tái thiết.

皇冠官网

皇冠官网地址

Chương Trình Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng trong Cộng Đồng皇冠登录地址

Tìm hiểu thêm về các biện pháp đề phòng khác mà chúng tôi đang áp dụng để giảm hơn nữa nguy cơ cháy rừng và giúp bảo vệ an toàn cho các khách hàng và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

皇冠注册平台

Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng (PSPS)皇冠登录地址

Khi dự báo có gió lớn và thời tiết khô hanh, cùng với nguy cơ hỏa hoạn tăng cao, chúng tôi có thể cần phải ngắt nguồn điện để bảo đảm an toàn.

皇冠登录端口

Công việc liên quan đến cây cối để giảm nguy cơ cháy rừng皇冠登录地址

Chúng tôi nỗ lực bảo đảm giữ cây và cành cây tránh xa các đường dây điện trong các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao.